Złote ogłoszenie

PRACA DOKTORSKA - WSPARCIE MERYTORYCZNE I DORADZTWO PRZY REDAGOWANIU

Zdarza się, że osoby chcące uzyskać stopień naukowy doktora, całkowicie skupione są na praktyce zawodowej, nie mając czasu, by odpowiednio przygotować się do pisania pracy doktorskiej.

Proces doktoryzacji jest bardzo wymagający i czasochłonny. Szczególnie dla ludzi pracujących, którzy po latach pracy stwierdzili że zdobycie tytułu doktora jest niezbędne dla dalszej kariery, proces doktoryzacji sprawia wiele trudności. Nasza pomoc polega na merytorycznym wsparciu i pomocy naukowej w dążeniu do uzyskania jednego z najpoważniejszych tytułów naukowych. Praca doktorska (dysertacja, rozprawa) to opracowanie wymagające od autora znakomitej wiedzy z dziedziny, erudycji, opanowania warsztatu pisarskiego.

Pomoc obejmuje:

-zaproponowanie tematu pracy;

  • -opracowanie spisu bibliograficznego;

  • -stworzenie konspektu pracy;

  • -pomoc w opracowaniu części teoretycznej oraz metodologicznej;

  • -przeprowadzenie badań;

  • -analiza zebranych wyników.

Informacje i kontakt

Kategoria: Prace doktorskie

Imię / nazwa firmy: Monika

Adres e-mail: prace.doktorskie@wp.pl

Nr telefonu: 576326423

Cena: do negocjacji

Ważne do: 2018-07-13

Nr ogłoszenia: 5310

Wyświetlenia: 11