Jak powinien wyglądać plan pracy ? przykład pracy teoretycznej

2016-08-09

Poniżej przedstawiamy przykład planu pracy dotyczącego bezrobocia Wstęp Rozdział 1 Bezrobocie w literaturze przedmiotu 1. Definicja bezrobocia i bezrobotnego 2. Rodzaje bezrobocia 3. Przyczyny i skutki bezrobocia 4. Formy bezrobocia Rozdział 2 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 1. Instytucje rynku pracy 2. Aktywne narzędzia polityki zatrudnienia 3. Pasywne narzędzia polityki zatrudnienie Rozdział 3 Formy ograniczenia bezrobocia w Polsce 1. Staże aktywizacyjne 2. Szkolenia 3. Poszukiwanie pracy w PUP Zakończenie Bibliografia UWAGA!! Prace licencjackie składają się zazwyczaj z trzech rozdziałów, natomiast prace magisterskie mają 4-5 rozdziałów.