Jak napisać prace licencjacką, mgr, dyplomową albo każdą inną?

2016-08-02

Przed przystąpieniem do pisania pracy należy wybrać temat który nas interesuje. Temat ów może być związany z zagadnieniami poruszanymi w czasie studiów, zainteresowaniami albo kierunkiem studiów. Pomocny przy wybraniu tematu z pewnością okaże się promotor. Nie ma się co obawiać, ponieważ osoba ta prowadzi studenta przez cały czas pisania pracy. Jak już mamy wybrany temat, to kolejną rzeczą jest opracowanie konspektu. W kroku tym należy określić liczbę rozdziałów oraz zakres. Układając plan pracy należy rozdziały tak rozplanować, żeby w miarę możliwości miały taką samą liczbę stron. Jeżeli piszemy pracę badawczą gdzie wykonywane będą badania to zazwyczaj ostatni rozdział jest rozdziałem badawczym gdzie opisuje się przeprowadzone badania. Pierwszy rozdział jak również drugi bardzo często jest rozdziałem teoretycznym. Do rozdziałów teoretycznych niezbędna jest literatura z zakresu tematyki, z której poruszany jest problem. Kiedy mamy już opracowane treści rozdziałów, bez wahania można zabrać się za szukanie literatury, którą będziemy się posługiwać w pracy. Im więcej pozycji w bibliografii tym bogatsza praca. Nie należy również zapominać o przygotowaniu wstępu, w którym nakreślimy tematykę pracy, opiszemy pokrótce zawartość każdego z rozdziałów jak również a może nawet przede wszystkim przedstawimy cel pracy. Nie pozostaje nam już nic innego jak usiąść spokojnie, studiować literaturę i zabrać się do pisania pracy?