Blog

Materiały do pracy licencjackiej, dyplomowej, mgr...

Materiały, które są niezbędne do napisania każdej pracy nie ważne czy to magisterskiej czy zaliczeniowej trzeba podzielić na kilka...

Czytaj dalej

Analiza badań w formie ankiety

Ankieta to sposób na zebranie informacji przy pomocy drukowanej listy pytań, którą nazywa się kwestionariuszem ankiety. Ankieta zazwyczaj jest...

Czytaj dalej

Jak powinien wyglądać plan pracy ? przykład pracy...

Poniżej przedstawiamy przykład planu pracy dotyczącego bezrobocia Wstęp Rozdział 1 Bezrobocie w literaturze przedmiotu 1. Definicja...

Czytaj dalej

Oświadczenie studenta niezbędne w każdej pracy

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia warunki do...

Czytaj dalej

Strona tytułowa pracy

LOGO UCZELNI NAZWA UCZELNI Wydział TEMAT PRACY Jan Kowalski Nr albumu: Kierunek studiów: Administracja Specjalność: Administracja...

Czytaj dalej

Jak napisać prace licencjacką, mgr, dyplomową albo...

Przed przystąpieniem do pisania pracy należy wybrać temat który nas interesuje. Temat ów może być związany z zagadnieniami poruszanymi w...

Czytaj dalej